Personálne zabezpečenie organizácie

sitemanager
 • hlavný stavbyvedúci s oprávnením odbornej spôsobilosti
  (stavbyvedúci únžinierske siete)
 • odborný pracovník plynových zariadení vyhl. Č. 718/2002, §16
 • odborný pracovník plynových zariadení vyhl. Č. 718/2002, §18
 • technik pre rozvody plynu z materiálu PE
 • zvárač plynovodov a vodovodov z PE
 • zvárač potrubí z ocele plameňom
 • zvárač potrubí z ocele el. oblúkom
 • strojník stavebných mechanizmov
 • vodič motorových vozidiel
 • Technológ zvárania termoplastov – PWT
 • Medzinárodný zváračský technológ – IWT
 • Medzinárodný zváračský inžinier – IWE

Stavis s. r. o.

BAGER

 • Názov firmy: STAVIS s.r.o.
 • Sídlo: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
 • IČO: 31567576
 • DIČ: 2020443348