Profil stavebnej spoločnosti Stavis

Organizácia STAVIS s.r.o. Žilina vznikla v roku 1992 odčlenením strediska inžinierskych sietí od Pozemné stavby š.p. Žilina – Podnik stavebných a špeciálnych prác š.p. Žilina. Od začiatku svojho vzniku sa špecializuje na výstavbu inžinierskych sietí – vodovody, plynovody, kanalizácie. V organizácii pracujú pracovníci, ktorí sú vyučení v odbore a majú dlhoročnú prax v predmetnej činnosti a vlastnia príslušné oprávnenia.
 • Líniové stavby:
  • výstavba VTL,STL,NTL plynovodov a plynovodných prípojek
  • výstavba vodovodov
  • výstavba kanalizácií
 • Stavebné práce
 • Dopravná činnosť
 • Technologické celky

Stavis s. r. o.

BAGER

 • Názov firmy: STAVIS s.r.o.
 • Sídlo: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
 • IČO: 31567576
 • DIČ: 2020443348