Site Overlay

Certifikáty

  • Certifikovaný partner SPP a.s.
  • Systém zvárania oceľových materiálov DIN EN 3834-2
  • Technológ zvárania plastov (PWT)
  • Vizuálna kontrola termoplastov – VT-ThP st.2
  • Meranie hrúbok ultrazvukom – UTT
  • Skúšanie vizuálnymi metódami – VT 2.st.
  • Skúšanie kapilárnymi metódami – PT 2.st.
  • Systém manažérstva kvality ISO 9001:2000