Site Overlay

Certifikáty

  • systém manažérstva kvality ISO 9001:2000
  • systém zvárania oceľových materiálov DIN EN 3834-2
  • technológ zvárania plastov (PWT)
  • skúšanie vizuálnymi metódami – VT 2.st.
  • skúšanie kapilárnymi metódami –PT 2.st.
  • meranie hrúbok ultrazvukom- UTT
  • vizuálna kontrola termoplastov -VT-ThP st.2
  • certifikovaný partner SPP a.s.