Site Overlay

Referencie

Vybrané referencie Stavis s. r. o.

 • OÚ Podhorie STL plynovod
 • OÚ Prečín STL plynovod + vodovod
 • OÚ Sverepec STL plynovod + vodovod
 • OÚ Bodiná STL plynovod
 • Beluša STL plyn + prípoj. + vodovod ,Beluša
 • OÚ Beluša vodovod + plyn + prípoj. Podhorie
 • OÚ Pruské vodovod + STL plyn I. etapa
 • MsÚ Púchov STL plyn + vodovod IBV ul. Pod vodojemom
 • OU Nededza STL plyn + vodovod,VTL plynovod + Regul.stanica VTL
 • OÚ Lietava STL plynovod,VTL plynovod +Regul.stanica VTL
 • OÚ Streženice STL plynovod
 • Mesto Bytča-časť Hrabové STL plynovod,VTL plynovod+Regul.stanica VTL
 • MÚ Púchov-časť Hor.Kočkovce STL plynovod,VTL plynovod + Regulačna stan.VTL
 • SPP a.s. Pruské – STL plynovod,VTL plynovod+Reg.stanica VTL,vodovod
 • SPP a.s. Visolaje- STL plynovod,VTL plynovod+ Reg.stanica VTL plynovodu
 • SPP a.s. Dolný Hričov-Rekonštrukcia STL plynovodu
 • SPP a.s. Bratislava Rekonštrukcia STL plynovodu Vrútky-ul.Fr.Partizánov
 • SPP a.s. IDOZ Žilina plynofikácia Vysoká nad Kys.
 • SPP a.s. IDOZ Žilina plynofikácia Rajecká Lesná .
 • SPP – IDOZ Žilina plynofikácia Párnica – Žaškov
 • SPP a.s.-IDOZ Žilina plynofikácia obce Turzovka
 • SPP – IDOZ Žilina rekonštrukcia plynovodu D. Hričov
 • SPP – IDOZ Žilina Rekonštrukcia plynovodu D. Kubín-Alej Slobody
 • SPP a.s. Bratislava Rekonštrukcia Nitra ul,Piesková,NTL a SRL plynovod PE DN 400
 • PSG Slovakia LIDL Nové Mesto nad Váhom,vodovod,plynovod
 • Doprastav Žilina Prekládka VTL plynu ďiaľnica D1 Vrtižer-Hrič.Podhradie
 • Doprastav Žilina Prekládka závlahového systému Diaľnica D1 Vrtižer-Hr.Podhr.
 • Doprastav Žilina Kábelovody – Diaľnica D1 Vrtižer.Hrič.Podhr.
 • Doprastav Žilina STL plynovod + plynová inštalácia-technolog.časť pre SUNGWOO HITECH SLOVAKIA
 • MsÚ Púchov sídl. Centrum III. kanal. splaš. + dažďová
 • OÚ Beluša kanalizácia,Beluša
 • OÚ Beluša kanalizácia Bel. Slatiny
 • MsÚ Púchov Vodovod + plynovod Nosice
 • OÚ Dol. Lieskov STL plyn + vodovod
 • OÚ Pruské STL plyn + vodovod,II.et.
 • Cestné stavby Žilina Martin – prekládky,vodovod a plynovod
 • Cestné stavby Žilina Diaľničný privádzač Žilina –Strážov,prekládky plynovodov a vodovodov
 • Skanska a.s. Bratislava Rekonštrukcia STL plynovodu ul.Kragujevská Žilina
 • Skanska a.s. Bratislava Prekládka STL plynovodu ,,Očné centrum“ Martin
 • RBR Žilina Metro Žilina – vodovod
 • RBR s.r.o. Žilina Požiarny vodovod,plynovod-Distribučné centrum SPS Strečno
 • RBR Žilina Baumax Žilina – vodovod + plyn
 • RBR Žilina LIDL Žilina – vodovod
 • RBR Žilina vodovod, plynovod IBV-Pod vodojemom Budatín
 • f. Novosedlik s.r.o. Nitra Rekonštrukcia STL plynovodu: stavba ,,Biskupský úrad Žilina